Mega Endustri Kontrol Sistemleri

Neden MEGA?


Ülkemizde bilginin ve teknolojinin geliştirilerek mühendislik ihracatının arttırılması misyonu ile hareket eden şirketimiz bu alanda bir okul olarak anılmayı hedeflemektedir. Tüm bunlar gerek kariyerinin başındaki genç mühendis ve teknisyenler gerekse çoklu mühendislik çözümleri gerektiren zorlu projelerde görev almak isteyen profesyoneller için önemli fırsatlar getirmektedir.


İşe Alım Süreci

Hedeflerimiz ve stratejilerimiz doğrultusunda yapılan insan kaynakları planlaması sonucu oluşan açık pozisyonlar şirketimizin web sitesinde yayınlanır. Yapılan başvurular eğitim geçmişi, mesleki yaş ve tecrübe, yabancı dil bilgisi gibi kriterler dikkate alınarak ön bir değerlendirme sürecinden geçirilir. Bu aşamayı olumlu geçen adaylar ile ön mülakat ve ardından yetkinlik bazlı mülakat yapılarak aranan pozisyona ve aynı zamanda MEGA’nın yetkinliklerine uygunluğu değerlendirilir. Uygun bulunan adaylar için gerçekleştirilen referans kontrolü sürecinin ardından teklif sunularak ekibimizin bir parçası olma yolunda ilk adım atılır.


Eğitim ve Gelişim

Gerçek anlamda mühendisliğin sürekli öğrenmeden geçtiğinin bilincinde olan şirketimiz, gençliğin dinamizmi ve motivasyonu ile ulusal ve uluslararası şirketlerde görev almış deneyimli profesyonelleri bir araya getirerek bilginin ve tecrübenin paylaşılması için çalışmaktadır. Bu şekilde sağlanan iş-başı eğitimlerinin yanı sıra yapılan teknoloji yatırımlarına ve kurumsal yönetim ihtiyaçlarına bağlı olarak teknik eğitimler yıllık eğitim planlarına dahil edilmektedir.