Mega Endüstri Kontrol Sistemleri

Mega Endüstri ve Kontrol Sistemleri, Yeni ve Yenilikçi Ar-Ge yazılım teknolojisinin gücünü operasyonel kontrolün merkezine koymayı ve teknolojiyi kullanarak entegre etiği bileşenlerden, hakimiyet, minimum risk ve maksimum kârlılık için tek bir birim halinde işleyen ve tüm bu parçalardan daha verimli bir bütün ortaya çıkarmayı amaç edinmiştir. Ar-Ge Projesi yazılım, kurulum, optimizasyon ve bakıma kadar kalite zincirinin her aşamasına değer katan Mega Endüstri ve Kontrol Sistemleri, faaliyetlerine "sıfır hata" ve "tam kalite" anlayışı ile yaklaşır ve yaptığı her işte güvenlik ve müşteri memnuniyetini esas almaktadır. İşletmemiz, KOSGEB desteği alarak yürüttüğü Ar-Ge Projesini tamamlamıştır. Kamu destekli Ar-Ge Projesinden faydalanmak için TÜBİTAK’a başvuru yapmıştır, bundan sonra da artarak yeni Ar-Ge projeleri yapmaya devam edecektir.

İşletmemiz kendi alanında müşteri talepleri doğrultusunda geliştirdiği yeni yazılım Ar-Ge Projeleriyle sektörümüzün %97 sine hizmet vermektedir. İşletmemiz, paylaştığımız dünyayı gelecek nesiller için korumak, petrol endüstrisinin en önemli sorumluluklarından biridir ve bu konuda kontrol sistemleri ve ekipmanı, kilit rol oynamaktadır. Kontrol sistemlerini geliştirmek için Ar-Ge teknolojisinin gücünü kullanarak, işlem hassasiyetini artırırken hata ihtimalini en aza indirmeyi amaç edinmiştir. Bu, çocuklarımıza ve gelecek nesillere karşı görevimizdir.

İşletmemizin ve Ar-Ge Merkezi Faaliyet Alanları

Firmamızın bilgisayar mühendisliğindeki üstünlüğünün yanı sıra daha iyi kontrol imkanı sağlamak için dijital ve mekanik sistemleri entegre etmekteki uzmanlığı da sektörde fark yaratmasını sağlamaktadır. Rafinerilere ve dolum terminallerine hizmet veren Mega Endüstri ve Kontrol Sistemleri şu alanlarda uzmanlaşmıştır;

 • Tanker Dolum ve Boşaltım Sistemi
 • Jet Yakıtı Dolum ve Boşaltım Sistemi
 • Vagon Dolum ve Boşaltım Sistemi
 • Gemi Dolum ve Boşaltım Sistemi
 • Boru Hattı Satış Sistemi
 • Kantarlı Dolum Sistemi
 • Enjeksiyon Sistemleri
 • Harmanlama Sistemleri
 • Tanker Göz Tanıma ve Ürün Karışım Önleme Sistemi
 • Tanker Sıra Takip Sistemi
 • Sayaç Kalibrasyon Sistemleri
 • Tank Taşma Önleme Sistemi
 • PLC ve Scada Uygulamaları

MEGA Endüstri Kontrol Sistemleri Şirketi, aşağıda belirtilen kalemlerle de sınırlı olamayacak şekilde yenilikçi Ar-Ge Projeleri istenilen sahada, belirlenen iş ve hizmet kapsamında ve tüm malzeme ve ekipman da dahil olacak şekilde Tedarik ve Montaj (MTM) aşamaları sonunda gerçekleştirerek ünite bazında çalışır durumda teslim eder. Firmamızın bu kapsamdaki faaliyetleri aşağıda sıralanmaktadır:

 • Ayrıntılı Ar-Ge Proje Yazılımı
 • Çelik İmalat ve Montaj İş ve Hizmetleri
 • Mekanik Tamamlanma, Devreye Alma ve Performans Testleri
 • Kullanıcı Personeli İçin Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması
 • Satışa Yönelik Sayaç ve Kalibrasyon Sistemleri
 • Tanker Vagon Dolum ve Boşaltım Kolları
 • Topraklama ve Taşım Önleme Sistemleri
 • PLC Panoları
 • MCC Panoları
 • Elektrik Dağıtım Sistemleri
 • Yangınla Mücadele ve Önleme Sistemleri
 • Topraklama Çalışmaları
 • Aydınlatma Sistemleri
 • Gaz Ölçüm Sistemleri
 • Seviye Ölçüm Sistemleri
 • Ex-Proof Ekipmanlar (Elektrik/bağlantı kutuları, kablo ve kablo bağlantı parçaları, acil durdurma butonları, açma ve kapama butonları)
 • MOV Sistemleri
 • CCTV Sistemleri
 • Fiber Optik Sistemler
 • Petrol Ürünleri Depolama Terminalleri
 • Dolum ve Boşaltım Adaları
 • Ölçüm ve Kalibrasyon Sistemleri
 • Borulama ve Ekipmanları
 • Çelik Konstrüksiyon Tasarımı
 • Elektrik/Mekanik Sistemleri ve Ekipmanları
 • Endüstriyel Otomasyon Sistemleri
 • Devreye Alma & Eğitim
 • Uzaktan & Yerinde Destek
 • Sistem Bakımı & Güncellemeleri
 • Dokümantasyon Hizmetleri

Mevcut durumda faaliyet alanlarımız ağırlıklı olarak petrol ve doğalgaz gibi yanıcı-patlayıcı maddelerin aktarımını sağlayan yapıların otomatik olarak kontrol edilmesini sağlayan teknolojik altyapıların geliştirilmesi ve uygulanması üzerine odaklanmış bulunmaktadır. Kuruluşundan itibaren yenilikçi bakış açısıyla Ar-Ge çalışmalarını sürdüren firmamız, Ar-Ge Merkezi statüsünü kazanarak inovatif çalışmalarına daha sistematik bir altyapıyla devam etmeyi amaçlamaktadır.