Mega Endüstri Kontrol Sistemleri

TCD Italia, müşterilerinin hava kalitesi ve güvenlik yönetmeliklerini karşılamasına izin veren kapsamlı çözümler, yanma ve geri kazanım hizmetleri sunmak amacıyla tüm Petrol & Gaz tedarik zincirinde faaliyet göstermektedir.

PETROL VE GAZ ÜRÜNLERİ

1)ALEV SİSTEMİ

Yüksek alevlere yönelik birkaç destek yöntemi tipi mevcuttur.

TCD Italia , nihai bir ekonomik çözümün ilk adımı olarak tüm etmenleri göz önünde bulundurarak bu yapısal etkiyi en iyi hale getirmektedir.

TCD Italia , herhangi bir alev destek yapısı için teklifte bulunma deneyimine sahiptir .Yapısal ve mekanik tasarım, fabrikasyon, deneme montajı ve kurulum hizmeti verebilecek konumdadır.

Tasarımda, ileri düzey sonlu eleman ve dinamik simülasyon teknikleri kullanmaktadır ve dünya çapında uygulanan esaslara uygundur.

Yapı tipleri şunlardır:


Kendinden destekli

Gergili

Dikme

Gergili sabit dikme

Belirli ihtiyaçlar üzerinde yapılacak kapsamlı değerlendirme, bir karara varılmadan önce ekonomik ve operasyonel hususların tamamen göz önüne alınmasını sağlayacaktır.

Kendinden Destekli Alev

Mekanik ve yapısal olarak tasarlanmış baca destekleri herhangi ekstra bir destek olmadan alev ucunu desteklemektedir.

Gergi Destekli Alev

Bu destek tipi en hafif ve ucuz seçenektir. Bu tip, alan ve fabrika düzeninin gergi halatlarını ve dayanak noktalarının belirli bir seviyede kalmasını sağlayacak kadar geniş olduğunda kullanılabilir.

Gergili Sabit Dikme Destekli Alev

Bu destek tipi, yükselticinin büyük bölümünde yüksek gaz sıcaklığı değerlerinin sistemi destekleyen gergi halatları için bir sorun teşkil ettiğinde teknik olarak iyi ve maliyet olarak da orta düzey bir destektir.

Girme Destekli Alev

Dikme destekli alev yapısı, alan ve kurulum sorunları nedeniyle gergi tellerinin kullanımının imkan dahilinde olmadığı oldukça yüksek sistemler için kullanılmaktadır. Alev yükselticisi takviyeli iskelet içerisinde yer almakta ve bu iskelet tarafından desteklenmektedir. Alev yakıcısı, bir davit veya vinç ile alçaltılarak bakıma tabi tutulabilir. Dikme yapısı, birkaç alevin bir arada kurulumuna imkan tanımaktadır.

2) HAVALANDIRMA BACASI VE YANGIN (ÇEKME) SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

TCD Italia Havalandırma Bacası, hidrokarbon gazlarının atmosfere tahliyesine yönelik üstün performans vermek üzere tasarlanmıştır. Temel tasarım aşağıdakileri dikkate almaktadır:


Zemin seviyesi havalandırılmış gaz konsantrasyonu

İnsanların bulunabileceği yerlerde zehirli gazlar herhangi bir güvenlik tehlikesi teşkil etmemelidir.

Yıldırım çarpması, mekanik darbe ve elektrostatik etki nedeniyle spontan ateşleme.

Personelin bulunduğu alanlardaki gürültü güvenli seviyelerde olmalıdır.

Spontan ateşlemeden kaynaklanan ısıl radyasyon herhangi bir güvenlik tehlikesi teşkil etmemelidir.

3) LİKİT YAKICI

Yakıcı, likit döküntüsü veya is oluşumu (duman) olmadan likit hidrokarbonların yakılması için geliştirilmiştir.
Bu yakıcılar, yüksek likit hidrokarbon imhası etkinliği gerektiren çeşitli kara uygulamaları için mükemmel bir hizmet sağlamaktadır. Petrol yakıldığında ağır hidrokarbonları uygun ve stabil yanma için mekanik olarak atomize etmek amacıyla hava, gaz veya buhar gibi yüksek basınçlı bir araç gereklidir.

4) YAKMA ÇUKURU

Yakma çukurunun başlıca kullanım amacı, acil durum akışı olarak veya boru hatlarına ya da tanklara üflerken aralıklı olarak salınan likitleri veya likit-buhar karışımlarını bertaraf etmektir.

Çukur basit olarak, atık likit için rezervuar görevi gören zemindeki sığ bir çöküntü veya deliktir.

Yakma çukurları betondan ve/veya refraktör tuğlalardan yapılabilmektedir. Çok büyük yakma çukurları sıklıkla doğal kazı olarak bırakılmakta ve toprak veya kaya setinden oluşan duvar ile çevrelenmektedir.

5) ATEŞLEME SİSTEMLERİ & PİLOTLARI

Alev Pilot Sistemi

Alev ateşleme arızası, bir kara veya deniz üstü petrol/petrokimya tesisinin yaşayabileceği en kötü kabuslardan biridir. Atmosfere tahliye edilmiş yanmamış hidrokarbon gazları, ekipman kaybı ve yaralanmalar ile sonuçlanacak bir patlama tehlikesine neden olabilir.

Ateşleme Sistemleri

TCD Italia, manüel veya otomatik ya da bu ikisinin bir kombinasyonu için tasarlanmış her çeşit ateşleme sistemine sahiptir.

Bu sistemler TCD Italia alev yakıcı pilotlarını uzaktan (alevden 800 m daha uzaktan) ateşleme kabiliyetine sahiplerdir ve aşağıdaki şekilde tanımlanabilirler:


Konvansiyonel Alev Önü Jeneratörü - FFG

Yüksek Enerjili Ateşleme - HE

Pilot Yakıcılar

TCD Italia alev pilotları geleneksel bir FFG (Alev Ön Jeneratörü) sistemi ve/veya HE (Yüksek Enerji) elektronik sistemi ile yakılmaya uygundur.

Alevleme güvenliğinin alev pilotlarına bağlı olduğu iyi bilinen bir durumdur. Alev pilotu arızası tüm alev sisteminin güvenliği ve performansını tehlikeye atabileceği için, pilot alevini hızlı ve doğru bir şekilde tespit etmek son derece önemlidir.

Bu sebeplerden dolayı, pilot ateşleme sistemi ve pilot alev izleme herhangi bir alev sisteminin can alıcı bileşenlerinden biridir.

TCD Italia, ağır hava şartları altında bile tüm alevleme senaryolarını karşılamaya uygun test edilmiş ve kanıtlanmış çok sayıda alev pilot sistemi geliştirmiştir.

BİOGAZ ÜRÜNLERİ


1) ALEV SİSTEMİ


Yükseltilmiş Alev — Mod. EL

Alev sistemi, bir adet yüksek enerjili ateşleme Pilotu ve Termokuple kullanan alev tespit sistemiyle donatılmış yüksek konumda monte edilmiş bir yakıcıdan oluşmaktadır.

Yanma havası, alev kalkanının alt kısmından doğal bir şekilde aktarılır ve yanma sıcaklığı maksimum 800 °C’dir.

Bu alevin yüksekliği, yanma sonucunda salınan ısı radyasyonundan zemine kadar ve alev menzilinde bulunan insanlar ve ekipmanlar için yeterli seviyede koruma sağlayacak şekilde hesaplanır.

Bu tip Alev sistemi oldukça parlak bir Alev yaratır ve bu da en üst bölümün de ilerisine gider, dolayısıyla, yanma sıcaklığı ve emisyonu kontrolü zordur.

Ateşleme sistemi tipi otomatiktir. Bu sistem, alevin alt yanına monte edilmiş elektrik panosundan idare edilir ve önce pilotun ateşlemesi ve daha sonra da ana Biogaz vanasının açılmasını kapsar.

Gaz debisi enstrümanları ve vanalar, alev tutucu, basınçölçer ve diğerleri gibi tüm aksesuarlar zemin seviyesinde bulunmaktadır.


Gizli Alev — Mod. FE

Bu tip alev sistemi, alev dışarıda gözükmeyecek şekilde muhafaza edilmek üzere tasarlanmıştır ve yüksek yanma verimi ve alev izlemenin gerekli olmadığı durumlarda kullanılmaktadır.

Alev sistemi, bir adet yüksek enerjili ateşleme Pilotu ve UV tarayıcı kullanan alev tespit sistemiyle donatılmış yüksek konumda monte edilmiş bir yakıcıdan oluşmaktadır.

Yanma havası, alev kalkanının alt kısmından doğal bir şekilde aktarılır. Özel istek olması halinde, yanma odası bölgesi içerisine gömülmüş Termokuple yoluyla otomatik bir damper takarak bir kontrol sistemi elde etmek mümkündür. Bu, maksimum 800 °C’lik bir sabit yanma sıcaklığı sağlayarak (kontrol panelinden görülebilir ve ayarlanabilir) uygun hava akışını otomatik olarak modüle eder.

Destek yapısı, dikey alev kalkanından (yalıtımsız) oluşmakta ve alevi içerisinde muhafaza edebilmesi için özel olarak boyutlandırılmıştır.

Ateşleme sistemi tipi otomatiktir. Bu sistem, alevin alt yanına monte edilmiş elektrik panosundan idare edilir ve önce pilotun ateşlemesi ve daha sonra da ana Biogaz vanasının açılmasını kapsar.

Bu Biogaz Alevi, alev tamamen alev kalkanı içerisinde muhafaza edildiği için, yükseltilmiş tipin tersine, zemin seviyesinde önemli bir radyasyon değeri oluşturur.

Gaz debisi enstrümanları ve vanalar, alev tutucu, basınçölçer ve diğerleri gibi tüm aksesuarlar destek yapısı içerisinde bulunmaktadır.


Kapalı Alev — Mod. HE

Bu tip alev sistemi, yüksek yanma verimliliği sağlamak üzere tasarlanmıştır. Dolayısıyla, dışarıdan erişilebilir özel bir nozül ile izlenebilir ve son derece düşük, yanmanın aşağı akışından kaynaklanan CO ve NOx değerleri elde eder.

Bu yüksek verimli alev sistemi, bir adet yüksek enerjili ateşleme Pilotu ve UV tarayıcı kullanan alev tespit sistemiyle donatılmış tabana monte edilmiş bir yakıcıdan oluşmaktadır.

Yanma havası, Termokuple yoluyla yanma odası bölgesi içerisine gömülmüş otomatik bir damper ile aktarılır. Bu, maksimum 1200 °C’lik bir sabit yanma sıcaklığı sağlayarak (kontrol panelinden görülebilir ve ayarlanabilir) uygun hava akışını otomatik olarak modüle eder

Destek yapısı, iç kısmı seramik elyaf ile kaplanmış ve gazın yanma odası içerisinde yeterli süre boyunca kalabilmesi amacıyla özel olarak boyutlandırılmış bir dikey yanma odasından oluşmaktadır.

Ateşleme sistemi tipi otomatiktir. Bu sistem, alevin alt yanına monte edilmiş elektrik panosundan idare edilir ve önce pilotun ateşlemesi ve daha sonra da ana Biogaz vanasının açılmasını kapsar.
Bu Biogaz Alevi, alev tamamen yanma odası içerisinde muhafaza edildiği için, yükseltilmiş tipin tersine, zemin seviyesinde önemli bir radyasyon değeri oluşturur.

Bu model ayrıca, Biogaz içerisinde son derece düşük metan miktarları (hacimsel olarak %25’den %70’e ve 5:1 azaltma ile) bulunsa bile uygun bir yanmaya imkan tanır.