Mega Endüstri Kontrol Sistemleri

Neden MEGA?


Ülkemizde bilginin ve teknolojinin geliştirilerek mühendislik ihracatının arttırılması misyonu ile hareket eden şirketimiz bu alanda bir okul olarak anılmayı hedeflemektedir. Tüm bunlar gerek kariyerinin başındaki genç mühendis ve teknisyenler gerekse çoklu mühendislik çözümleri gerektiren zorlu projelerde görev almak isteyen profesyoneller için önemli fırsatlar getirmektedir.


İşe Alım Süreci

Hedeflerimiz ve stratejilerimiz doğrultusunda yapılan insan kaynakları planlaması sonucu oluşan açık pozisyonlar şirketimizin web sitesinde yayınlanır. Yapılan başvurular eğitim geçmişi, mesleki yaş ve tecrübe, yabancı dil bilgisi gibi kriterler dikkate alınarak ön bir değerlendirme sürecinden geçirilir. Bu aşamayı olumlu geçen adaylar ile ön mülakat ve ardından yetkinlik bazlı mülakat yapılarak aranan pozisyona ve aynı zamanda MEGA’nın yetkinliklerine uygunluğu değerlendirilir. Uygun bulunan adaylar için gerçekleştirilen referans kontrolü sürecinin ardından teklif sunularak ekibimizin bir parçası olma yolunda ilk adım atılır.


Eğitim ve Gelişim

Gerçek anlamda mühendisliğin sürekli öğrenmeden geçtiğinin bilincinde olan şirketimiz, gençliğin dinamizmi ve motivasyonu ile ulusal ve uluslararası şirketlerde görev almış deneyimli profesyonelleri bir araya getirerek bilginin ve tecrübenin paylaşılması için çalışmaktadır. Bu şekilde sağlanan iş-başı eğitimlerinin yanı sıra yapılan teknoloji yatırımlarına ve kurumsal yönetim ihtiyaçlarına bağlı olarak teknik eğitimler yıllık eğitim planlarına dahil edilmektedir.


Staj Olanakları

Ülkemizde nitelikli iş gücünün yetişebilmesi için okul-sanayi işbirliğinin geliştirilerek bilginin tecrübe ile buluşturulmasına inanan şirketimizde Teknik Lise ve Üniversite öğrencilerine yönelik staj olanakları sunulmaktadır.
MEGA bünyesinde staj yapan öğrenciler bu sayede hem akademik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı hem de MEGA ekibinin kalıcı bir parçası olabilme fırsatını elde ederler.

MEGA’da Staj için Aranan Kriterler

Staj yapmak isteyen üniversite öğrencilerinin öğrenimleri gereği stajlarının zorunlu olması ve yaz döneminde (4 yıllık fakültelerin 3. veya 4. sınıfını bitiriyor olmaları) başvuru yapabilmeleri için ön şarttır.
Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ise 1. ya da 2. sınıf farkı gözetmeksizin başvuru yapabilirler.
Teknik lisede okuyup uzun dönemli staj yapmak zorunda olan öğrenciler de başvuru yapabilirler.

Sağlanan Olanaklar

Öğrenciler, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda MEGA Endüstri’nin Merkez Ofis, Ar-Ge Merkezi, Bölge Ofisleri, Atölyeleri ve Mekanik Üretimler Fabrikasının birinde ilgi ve uzmanlık alanlarına göre staja yerleştirilirler.
Staja kabul edilen öğrenciler yol ve öğle yemeği desteğinden yararlanırlar. Staj yaptıkları süre için öğrencilere asgari ücretin net tutarının %30'u maaş olarak ödenir.