Mega Endüstri Kontrol Sistemleri

Mega Endüstri ve Kontrol Sistemleri Şirketi, aşağıda belirtilen kalemlerle de sınırlı olamayacak şekilde Götürü Üsülü Anahtar Teslim projeleri istenilen sahada, belirlenen iş ve hizmet kapsamında ve tüm malzeme ve ekipman da dahil olacak şekilde Mühendislik, Tedarik ve Montaj (MTM) aşamaları sonunda gerçekleştirerek ünite bazında çalışır durumda teslim eder.

Temel Mühendislik

Ayrıntılı Tasarım ve Mühendislik

Tedarik Hizmetleri

Çelik İmalat ve Montaj İş ve Hizmetleri

Proje Kapsamındaki İnşaat İşleri

Mekanik Tamamlanma, Devreye Alma ve Performans Testleri

Kullanıcı Personeli İçin Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması


Satışa Yönelik Sayaç ve Kalibrasyon Sistemleri

Tanker Vagon Dolum ve Boşaltım Kolları

Topraklama ve Taşım Önleme Sistemleri

PLC Panoları

MCC Panoları

Elektrik Dağıtım Sistemleri

Yangınla Mücadele ve Önleme Sistemleri

Topraklama Çalışmaları

Aydınlatma Sistemleri

Gaz Ölçüm Sistemleri

Seviye Ölçüm Sistemleri

Ex-Proof Ekipmanlar (Elektrik/bağlantı kutuları, kablo ve kablo bağlantı parçaları, acil durdurma butonları, açma ve kapama butonları)

MOV Sistemleri

CCTV Sistemleri

Fiber Optik Sistemler

Petrol Ürünleri Depolama Terminalleri

Dolum ve Boşaltım Adaları

Ölçüm ve Kalibrasyon Sistemleri

Borulama ve Ekipmanları

Çelik Konstrüksiyon Tasarımı

Elektrik/Mekanik Sistemleri ve Ekipmanları

Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

Devreye Alma & Eğitim

Bakım & Onarım

Uzaktan & Yerinde Destek

Sistem Bakımı & Güncellemeleri

Sistem Bakımı & Güncellemeleri

Saha Hizmetleri

Dokümantasyon Hizmetleri